**Lưu ý khi sử dụng mã: HOANGLONGMOMO, Để tránh gian lận, mua về bán lại, mỗi email khách hàng chỉ mua 1 sản phẩm. Chúng tôi chỉ xác nhận 1 đơn hàng hợp lệ trên 1 email. Các đơn hàng không hợp lệ sẽ bị hủy & không hoàn lại tiền.

** Các đơn hàng sử dụng mã giảm giá hợp lệ cần được thanh toán qua Momo (Các phương thức thanh toán khác sản phẩm sẽ không được giảm giá)

** Điền đúng mã đơn hàng vào phần ghi cú khi thanh toán – các trường hợp điện sai, điền thiếu vui lòng gọi: 0888 520 113 để được hỗ trợ.

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng